• Mums svarbus kiekvienas vaikas
  Kokio bebūtų amžiaus vaikas, jam leidžiama laisvai tyrinėti, pažinti, mokytis ir dalyvauti, užtikrinant vaiko gerovę, saugumą,
  siekiant pozityvios jo socializacijos ir integracijos į visuomenę, skatinant visavertę asmenybės raišką.

  Džiaugiamės bičiulyste su draugais ir rėmėjais, kurie pastiprina silpnumo akimirką, pasidalija šypsena, geru žodžiu, parama.
 • Mūsų teikiamų socialinių paslaugų tikslas
  vaiko ugdymas ir gebėjimų striprinimas
 • Socialinė globa
  tai visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė,
  nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba