Istorija

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo ministro 1964 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 182 Paprūdžio g. Nr. 2, Šiauliuose, buvusiose pagalbinės mokyklos patalpose įsteigti valstybiniai ikimokykliniai defektyvių vaikų namai. Keturiose grupėse gyveno 54 vaikai turintys vystymosi sutrikimų nuo 3 iki 7 metų amžiaus, dirbo 40 darbuotojų. Vaikų namų direktore paskirta Irena Masiulytė

  • 1967 metais vaikų namų direktore paskirta Zita Kontautienė, o 1968 metais – Marija Makarovienė.
  • 1973 metų gruodžio 1 d. Šiaulių miesto Liaudies švietimo skyriaus įsakymu Nr. 9 vaikų namai perkeliami į naują pastatą Vytauto g. Nr. 182. Vienuolikoje grupių gyveno 150 vaikų, dirbo 123 darbuotojai.
  • 1975 metais įstaigos pavadinimas pakeistas  į „Pagalbiniai ikimokyklinių vaikų namai“
  • Nuo 1987 metų gerinant vaikų gyvenimo sąlygas uždaryta viena grupė, o nuo 1988 metų dar viena. Liko 9 grupės su 110 vaikų.
  • 1992 metais įstaigos pavadinimas pakeistas į „ Šiaulių miesto pagalbiniai vaikų globos namai“, o nuo 1995 metų – „Šiaulių vaikų globos namai „Šaltinis“
  • Nuo 1997 metų spalio 1 d. švietimo ir mokslo ministerija steigėjo teises perdavė Šiaulių apskrities viršininko administracijai.
  • Nuo 2010 m. liepos 1 d. Šiaulių apskrities viršininko administracija steigėjo teises perdavė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai.
  • Nuo 2011 m. spalio 1 d. SADM įsakymu Nr. A1-427 laikinai eiti direktoriaus pareigas pavesta direktoriaus pavaduotojai socialiniams reikalams Marytei Žalpienei.
  • Nuo 2016 m. balandžio 26 d. direktoriumi dirba Regimantas Dirmeikis.

Vadovaujantis Šiaulių m. savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 7 d. sprendimu T-418, Šiaulių vaikų globos namai „Šaltinis“ reorganizuoti 2019 m. lapkričio 29 d., sujungiant Šiaulių m. sutrikusio vystymosi kūdikių namus ir Šiaulių vaikų globos namus „Šaltinis“ į naują įstaigą – kompleksinių paslaugų namus „Alka“. Kompleksinių paslaugų namų „Alka“ laikinu vadovu paskirtas Rimantas Žąsinas.

2020 m. vasario 1 d., vadovaujantis Šiaulių m. savivaldybės mero 2020 m. sausio 30 d. potvarkiu Nr. MP-10, biudžetinės įstaigos kompleksinių paslaugų namų „Alka“ vadovu paskirtas Rimantas Žąsinas .

Informacija atnaujinta: 2020-03-10