Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės

Nuo 2017 07 01 viešieji pirkimai vykdomi pagal Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo 2017-05-02 įstatymą Nr. XIII-327 ir Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašą, patvirtintą viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017-06-28 įsakymu Nr. 1S-97.


Warning: Use of undefined constant data - assumed 'data' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/wenija/domains/kpnalka.lt/public_html/txt.php on line 45

Warning: Use of undefined constant data - assumed 'data' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/wenija/domains/kpnalka.lt/public_html/txt.php on line 45

2018

ŠIAULIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ „ŠALTINIS“ MAŽOS VERTĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

Warning: Use of undefined constant data - assumed 'data' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/wenija/domains/kpnalka.lt/public_html/txt.php on line 45

2017

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS
ŠIAULIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMAI „ŠALTINIS“ SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ T A I S Y K L Ė S

Warning: Use of undefined constant data - assumed 'data' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/wenija/domains/kpnalka.lt/public_html/txt.php on line 45

2016

Šiaulių vaikų globos namai SALTINIS Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 2016 .05.25
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLĖS
Informacija atnaujinta: 2018-06-25