Misija, vizija

MŪSŲ VIZIJA

Kompleksinių paslaugų namai „Alka“ – mūsų vaikystės ir jaunystės namai:

-     jaukūs
-     saugūs
-     juose mokomės:
-     pažinti save;
-     suprasti kitus;
-     gražiai sugyventi;
-     mokytis;
-    dirbti ir kurti kartu su kitais;
-    atsakomybės ir savarankiškumo;
-    dalyvauti bendruomenės, miesto gyvenime;
-    gerbti tautos tradicijas, vertybes;
-    rūpintis savimi ir aplink; 

MŪSŲ MISIJA

Stacionari socialinės globos įstaiga, skirta iki 21 metų specialiųjų poreikių tėvų globos netekusiems ir našlaičiams vaikams bei jaunuoliams, turintiems intelekto, kompleksinių ir kitų raidos bei sveikatos sutrikimų, teikianti socialines  paslaugas, rengianti juos savarankiškam gyvenimui, sudaranti sąlygas saviraiškai, kompetencijų formavimuisi, integracijai į visuomenę.

Informacija atnaujinta: 2020-02-14