Paslaugų sąrašas

 SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGOS

1.    Trumpalaikė socialinė globa – visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba vaikams, laikinai netekus tėvų globos, krizių atvejais, kai nėra galimybės prižiūrėti asmenų, kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra. Paslaugos sudėtis tokia pati, kaip ilgalaikės socialinės globos.

2.    Ilgalaikė socialinė globa – tai visuma paslaugų, teikiamų be tėvų globos likusiems vaikams, kuriems nustatyta nuolatinė globa. Kartu su socialinėmis paslaugomis, esant poreikiui, teikiamos ir slaugos paslaugos. Socialinės globos paslauga teikiama teisės aktų nustatyta tvarka, vaikų globos namams  sudarius sutartį su savivaldybės administracija. Sutartyje numatomas globos teikimo ir apmokėjimo sąlygos, šalių teisės, pareigos ir kt.

2.1.   Ilgalaikės socialinės globos paslaugos sudėtis:
1.   Informavimas;
2.   Konsultavimas;
3.    Atstovavimas, tarpininkavimas;
4.    Apgyvendinimas;
5.    Maitinimas;
6.    Sveikatos priežiūra;
7.   Socialinis ir pedagoginis darbas, bendravimas:
7.1.     Kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas
7.2. Darbinių įgūdžių ugdymas (užimtumas)
7.3.    Laisvalaikio organizavimas
7.4.    Pagalba maitinantis, prausiantis ir kito pobūdžio pagalba
7.5.    Asmeninės higienos paslaugų organizavimas
7.6.    Kitos paslaugos, pagal asmens savarankiškumo lygį ir poreikius.

Informacija atnaujinta: 2016-09-13