Priėmimo dokumentai

Apgyvendinant globos namuose vaiką,  pateikiami šie dokumentai:

 1. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (gimimo liudijimas, pasas ar asmens tapatybės kortelė (jeigu turi));
 2. išrašo iš vaiko gimimo įrašo kopija;
 3. siuntimas į  vaikų globos įstaigą;
 4. išrašas iš medicininių dokumentų, forma Nr. 027/a (TBC, ŽIV, WAR, hepatito B, hepatito C, bakteriologinis ir mikrobiologinis tyrimai); kiek galima išsamesnė informacija apie sveikatos būklę nuo pat gimimo, išrašai iš ligoninių ir kt.;
 5. kompensuojamų vaistų pasas;
 6. vaiko skiepų kortelė;
 7. neįgaliojo pažymėjimas;
 8. neįgalumo lygio pažyma;
 9. specialiųjų poreikių nustatymo pažyma (jei turi);
 10. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas ar teismo nutartis (sprendimas) ir kiti dokumentai dėl vaiko laikinosios ar nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo;
 11. vaiko tėvų ar vienintelio turėto iš tėvų mirties liudijimo, teismo sprendimo dėl turėto vienintelio iš tėvų ar tėvų paskelbimo mirusiais arba pripažinimo nežinia kur esančiais, vaiko atskyrimo nuo tėvų (tėvo ar motinos) dėl laikinojo ar neterminuoto tėvų valdžios apribojimo, dėl tėvų arba turimo vienintelio iš tėvų pripažinimo neveiksniais kopijos (jeigu turi);
 12. jei tėvai ar vienas iš tėvų mirę, mirties liudijimas, jei neturi, mirties akto įrašas;
 13. informacija apie vaiko brolius, seseris, senelius ir artimuosius (jeigu turi) ir jų gyvenamąją vietą;
 14. dokumentai apie vaikui nuosavybės teise priklausantį turtą (jeigu turi) ir turto administratorių (jeigu paskirtas);
 15. dokumentai apie vaikui priklausančias pinigines išmokas;
 16. teismo vykdomasis raštas;
 17. banko sąskaitos sutartis, likučio išrašas;
 18. pažyma dėl pedagoginio psichologinio asmens specialiųjų poreikių įvertinimo;
 19. charakteristika (globos ir ugdymo įstaigos), individualus socialinės globos planas (ISGP), poreikių įvertinimas;
 20. išsilavinimo ar mokymosi pasiekimų pažymėjimas, informacija apie mokymosi vietą;
 21. Krikšto pažymėjimas, sutvirtinimo sakramento, pirmosios Komunijos dokumentai;
 22. vaiko nuotraukos (jei turi);
 23. pažyma iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos dėl našlaičio pensijos paskyrimo (jei vaikas našlaitis);
 24. bei kiti svarbūs dokumentai.
Informacija atnaujinta: 2016-08-27