Užimtumas

DAILĖS IR KERAMIKOS BŪRELIS „MENŲ KERTELĖ“

Užimtumo specialistė - Ina Vaitiekūnaitė.

Tikslas - užsiėmimų metu vaikai aptaria aktualias temas, kitų autorių kūrybą. Remdamiesi savo patirtimi randa idėjų, aktualių temų savo kūrybai. Supažindinami su keramikos įvairove, jo eksploatacinėmis savybėmis ir dizainu. Su savo kūrybiniais darbais dalyvauja parodose įstaigoje ir mieste. Pagamintus suvenyrus dovanoja savo artimiems draugams ir svečiams. Kūrybinius darbus atlieka individualiai ir grupėje su savo būrelio draugais. Supažindinami su saugaus elgesio taisyklėmis dirbant su įvairiais prietaisais ir įrankiais.

Uždaviniai:

  • Padėti formuoti sugebėjimą tikslingai rinktis išraiškos priemones, medžiagas, darbo būdą savo projektams, sumanymams įgyvendinti; skatinti kūrybinėje veikloje pastebėti ir išsaugoti savo individualumą, ugdyti tikslius vaiko darbo įgūdžius, kurių reikia savarankiškumui. Sudaryti sąlygas saviraiškai ir pripažinimui.
  • Plėsti keramikos, meninių išraiškos priemonių pažinimą ir mokėjimą žinias taikyti gyvenime ir kūryboje.

         

 

BŪRELIS „FIZINIS AKTYVUMAS“

Užimtumo specialistas – Saulius Žičkus

Tikslas – sudaryti sąlygas globotinių/rūpintinių fizinei, socialinei ir emocinei saviugdai, skatinti fizinį ir socialinį aktyvumą, stiprinti asmens socialinę integraciją ir sveikatos potencialą, sudarant fizinio ugdymosi pasirinkimo galimybes.

Uždaviniai:

  • Įtvirtinti fizinio aktyvumo poreikį, vertinti aktualius sveikatos stiprinimo, jos tausojimo, mankštinimosi bei sporto klausimus. Stebėti ir koreguoti šią veiklą pagal globotinio/rūpintinio fizinį pasirengimą;
  • Gebėti suvokti sąsajas tarp fizinio aktyvumo, sveikatos ir gyvenimo kokybės, planuojant asmeninį fizinį aktyvumą;
  • Įvaldyti tam tikrų sporto šakų techniką bei taktiką, lavinti motoriką, įtvirtinti judėjimo įgūdžius, ugdyti bendravimo nuostatas bei elgesį.

Informacija atnaujinta: 2018-03-21